ONLINE PREDSTAVE TEATRA GAVRAN

“Pandorina kutijica”

“Hotel Babilon”

“Pacijent doktora Freuda”

“Pandorina kutijica”

Predstave će biti trajno dostupne na Digitalnoj platformi Teatra Gavran.
od 15. siječnja u 10:00 sati komedija Pandorina kutijica
od 22. siječnja u 10:00 sati monodrama Hotel Babilon
od 29. siječnja u 10:00 sati groteska Pacijent dr. Freuda
od 12. veljače u 10:00 sati komedija Najluđa predstava na svijetu

Continue Reading